Vooruitgang en ontwikkeling

„PLM kent in werkelijkheid vele vaders: al vanaf het moment dat bedrijven producten met computerprogramma’s begonnen te ontwikkelen, zoeken zij naar wegen om technische productgegevens eenvoudiger terug te vinden en opnieuw te gebruiken. Dit heeft ook softwareproducenten in Duitsland geïnspireerd tot het ontwikkelen van elektronische beheersystemen. Hoewel Product Data Management (PDM) van begin af aan claimde niet alleen gegevensbeheer te ondersteunen, maar ook de processen voor het genereren en beschikbaar stellen van gegevens, werd deze term al snel als te beperkt ervaren. Na enig getouwtrek over een goede benaming hebben softwareproducenten en adviesbedrijven met de term PLM uiteindelijk consensus bereikt”.  (Bron: Wikipedia).

1.1 De evolutie van PLM in bedrijvenVan tekeningbeheer naar digital engineering

Tekeningbeheer binnen ontwikkeling en productie begon ooit met simpel CAD Data Management, maar heeft sindsdien een indrukwekkende metamorfose ondergaan. Aanvankelijk stond alleen het opslaan en vinden van CAD-gegevens centraal, maar al snel werden tekeningen, documenten en stuklijsten met elkaar verbonden en aan informatie uit ERP-systemen gekoppeld. De stap van tekeningbeheer via CAD Data Management naar productgegevensbeheer (PDM-systeem) was gezet.

Parallel hieraan hebben elektronische archiefen documentmanagementsystemen (DMS) sinds de jaren negentig in commerciële omgevingen aan terrein gewonnen. Wanneer dit soort systemen ook technische structuren kunnen weergeven, worden ze DMStec genoemd. Om over de grenzen van afdelingen heen met productrelevante gegevens en documenten te kunnen werken, moet er een brug worden geslagen naar Product Data Management (PDM-systeem). Zodra dit is gebeurd, beschikken bedrijven over een uniforme Product Data Backbone die zowel commerciële als technische documenten bevat. De volgende stap op het evolutionaire pad is het procesmatig beheersen van productgegevens en informatiestromen. Dit wordt Product Lifecycle Management (PLM-systeem) genoemd.De functie van een PLM-oplossing is om end-to-end processen te creëren. Dit betekent dat alle deelnemers in de gehele procesketen van het bedrijf (van specificatiemanagement, ontwikkeling en productie tot verkoop en service) gecontroleerde toegang hebben tot een uniforme, gemeenschappelijke productdatabase – de Product Data Backbone. Collaborative PLM breidt deze processen over de bedrijfsgrenzen heen uit naar het hoogste niveau van evolutie: digital engineering. Het resultaat is een volledig gedigitaliseerde procesketen. Met Collaborative PLM kunnen aan elkaar gekoppelde interne en externe processen gedurende de totale levenscyclus van een product in realtime worden gecoördineerd. Partners, klanten en leveranciers worden zo op een gecontroleerde manier in de bedrijfsprocessen geïntegreerd. In dit kennisportaal beschrijven we de organische ontwikkeling van de verschillende evolutiefasen in detail. Van tekeningbeheer tot de volledige digitalisering van productontwikkeling en productmanagement.