Polityka Prywatności

1. Uniwersalny schemat ochrony danych osobowych

Informacje ogólne

Poniższe informacje mają na celu dostarczenie łatwego w nawigacji schematu ukazującego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzenia naszej strony internetowej. Pojęcie ,,dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą posłużyć do identyfikacji Ciebie jako indywidualnego użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Klauzuli ochrony danych osobowych, umieszczonej poniżej.

Zapis danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na naszej stronie internetowej?

Informacje umożliwiające kontakt z operatorem danych osobowych zebranych poprzez stronę dostępne są w sekcji Informacje prawne.

Jak zapisujemy Państwa dane?

Pozyskujemy Twoje dane w wyniku ich udostępniania przez Ciebie. Może to odbywać się, na przykład, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej. Dane te obejmują głównie informacje techniczne (np. przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas dostępu do witryny).

Do jakich celów używamy Twoich danych?

Część informacji generowana jest w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Pozostałe dane mogą zostać użyte w celu analizy schematów użytkowników.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich informacji?

Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach oraz celach archiwizacji danych osobowych nieodpłatnie, w dowolnym momencie. Masz prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia Twoich danych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt w każdym dowolnym czasie pod adresem wskazanym na tej stronie, w sekcji Informacje prawne. Masz również prawo wzniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego.

Ponadto, w pewnych okoliczności, przysługuje Ci też prawo żądania do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji o Prawie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

 1. dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury, w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Możliwe jest, że podczas, gdy odwiedzisz naszą stronę, wzorce Twoich wyszukiwań będą analizowane. Analizy przeprowadzane są głównie za pomocą plików cookies i tzw. programów analitycznych. Z zasady, są one przeprowadzane anonimowo, co na przykład oznacza, że nie mogą być one powiązane z konkretnym użytkownikiem. Masz możliwość sprzeciwu wobec takich analiz lub zapobiegnięciu im poprzez nie używanie konkretnych narzędzi. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą ochrony danych osobowych.

Masz możliwość sprzeciwu wobec takich analiz. O opcjach sprzeciwu informujemy w Klauzuli ochrony danych osobowych.

2. Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane za pośrednictwem witryny internetowej.
Host jest używany w celu wykonania umowy z potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań dotyczących świadczenia usług oraz do przestrzegania naszych instrukcji dotyczących takich danych.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Aby zagwarantować przetwarzanie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o realizację zamówienia.

3. Ogólnie obowiązujące informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny bardzo poważnie podchodzą do zagadnień ochrony danych osobowych. Uznajemy Twoje dane za poufne postępując zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony, będą zbierane Twoje dane osobowe. Dane personalne to wszelkie dane, które mogą Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „administratorem” w RODO)

Administratorami przetwarzania danych zawartych na tej stronie są:

PROCAD GmbH & Co. KG
Vincenz-Prießnitz-Str. 3
D-76131 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 9656-5
Email: info@procad.de

CADExpert Centrum Kompetencyjne PRO.FILE

94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 2

Tel: +48 42 25 03 130

Email: cadexpert@cadexpert.com.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. imiona, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych

Szeroki zakres działań dotyczących przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również cofnąć udzieloną wcześniej zgodę. Aby to zrobić, powinieneś jedynie wysłać nam nieformalne powiadomienie poprzez pocztę elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed unieważnieniem.

Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 e/f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie przyczyn wynikających z Twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Aby ustalić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszą deklaracją ochrony danych. Jeśli zarejestrujesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba, że mamy możliwość przedstawić przekonującą ochronę godną podstaw do przetwarzania Twoich danych, która przewyższy Twoje interesy, prawa i wolności lub jeśli cel przetwarzania jest roszczeniem, wykonywaniem lub obroną uprawnień prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, których  to dotyczy, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, twoje dane osobowe nie będą już dłużej wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zarejestrowania skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszenia RODO, osoby, których danych dotyczy, są uprawnione do rejestrowania skargi w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym znajduje się ich główne miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę lub w ramach spełnienia warunków umowy, były automatycznie dostarczane do Ciebie lub strony trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przekazania danych innej stronie odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Kodowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w linii adresu przeglądarki, gdy zmieni się z „http: //” na „https: //”, a ikona blokady zostanie wyświetlona w pasku adresu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje o blokowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych

W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Możesz również mieć prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji Informacje wymagane przez prawo.

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo żądać wprowadzenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji Informacje wymagane przez prawo. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdy powinieneś zakwestionować poprawność zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia praw, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich likwidacji.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, Twoje i nasze prawa będą musiały być wzajemnie porównane. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego przytoczonych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucenie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu informacji kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji Informacje wymagane przez prawo, w celu przesłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądaliśmy. Operatorzy tej strony i jej stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania.

W pozostałych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

4. Administrator danych osobowych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z prawem

Wyznaczyliśmy administratora danych osobowych w naszej firmie.

PROCAD GmbH & Co. KG
Vincenz-Prießnitz-Str. 3
D-76131 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 9656-5
Email: datenschutz@procad.de

5. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookies. Pliki cookies nie wyrządzają szkody komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies pomagają uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnej wizyty na naszej stronie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookies, abyś mógł zdecydować każdorazowo, o akceptacji lub odrzuceniu danego plik cookies. Alternatywnie przeglądarka może zostać skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookies niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub dostarczania określonych funkcji, których chcesz używać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies, aby zapewnić usługę zoptymalizowaną, bez błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookies (takie jak te, używane do analizy Twojej aktywności w internecie) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Cookie Consent z Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zgody na pliki cookie firmy Borlabs w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie niektórych plików cookie w Twojej przeglądarce oraz w celu dokumentacji zgodnej z ochroną prywatności danych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Niemcy (zwana dalej Borlabs).

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zostanie zapisany plik cookie Borlabs, który archiwizuje wszelkie oświadczenia lub odwołania zgody, które wprowadziłeś. Dane te nie są udostępniane dostawcy technologii Borlabs.

Zarejestrowane dane pozostaną zarchiwizowane, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielne usunięcie pliku cookie Borlabs lub cel przechowywania danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich obowiązków w zakresie przechowywania danych przewidzianych przez prawo. Aby zapoznać się ze szczegółami zasad przetwarzania danych firmy Borlabs, odwiedź stronę https://borlabs.io/kb/what-information-does-borlabs-cookie-store/

Korzystamy z technologii zgody Borlabs na używanie plików cookie, aby uzyskać wymagane prawem oświadczenia o zgodzie na używanie plików cookie. Podstawą prawną stosowania takich plików cookie jest art. 6 rozdz. 1, zdanie 1, lit. c RODO.

Zmień ustawienia plików cookie

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dziennika serwera”. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Odsyłacz URL
 • Nazwa hosta komputera dostępu
 • Czas zapytania serwera

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków wstępnych do umowy.

Forma kontaktu

Jeśli wyślesz do nas pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podajesz, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i wszelkie dodatkowe pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Dlatego przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz na formularzu kontaktowym, tylko za zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalna wiadomość e-mail z tym żądaniem jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane, które podasz w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania ustał (np. po realizacji Twojego zamówienia). Wszelkie obowiązkowe przepisy ustawowe, zwłaszcza te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają niezmienione przez tę klauzulę.

Przetwarzanie danych (klienta  i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do ustanowienia lub modyfikacji relacji prawnych z nami (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków wstępnych do umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie wymaganym do umożliwienia Ci dostępu do naszej usługi lub do wystawienia rachunku za nią.

Zebrane dane są usuwane po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu relacji biznesowej. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Dane przesyłane podczas rejestracji usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy z nami, na przykład do banków, którym powierzamy przetwarzanie płatności.

Twoje dane nie będą przekazywane w żadnym innym celu, chyba że otrzymamy na to Twoją wyraźną zgodę. Twoje dane nie zostaną ujawnione osobom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków wstępnych do umowy.

6. Analityka oraz reklamy

6.1 Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej. Jest obsługiwana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics używa tzw. „cookies”. Są to pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA oraz tam przechowywane.

Google Analytics jest zgodna z art. 6 § 1 lit. f RODO. Strona internetowa  wskazuje interes w analizie zachowań związanych z Twoją osobą. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google, na terenie Unii Europejskiej lub na terenie Państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przesłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA, a tam zostaje skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej strony internetowej do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i korzystania z Internetu dla Operatora. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Pragniemy podkreślić, że może to oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Możesz również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookies na temat korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając oraz instalując wtyczkę przeglądarki dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw do zbierania danych

Możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics poprzez klikniecie poniższego linku. Rezygnacja z cookies spowoduje uniemożliwienie danych podczas przyszłych odwiedzin tej witryny:

Po więcej informacji na temat jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, zobacz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych zewnętrznych

Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą Outsourcingu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz pełnego wdrażania dyspozycji niemieckich przepisów dotyczących ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Gromadzenie danych demograficznych przez Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznych Google Analytics. To umożliwia generowanie raportów zawierających zestawienia dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google oraz od osób trzecich. Zebrane dane nie mogą zostać przypisane konkretnej osobie. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, przystosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub możesz zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w Odmowa gromadzenia danych.

6.2 Korzystanie z technologii SalesViewer®

Na tej stronie wdrożyliśmy technologię SalesViewer®, należącą do SalesViewer® GmbH, służącą do gromadzenia oraz przechowywania danych osobowych dla celów marketingowych, badań rynkowych oraz optymalizacji w oparciu o uzasadniony interes operatora strony internetowej (art. 6 § 1 lit. f RODO).

W związku z tym, kod JavaScript jest wykorzystywany w celu gromadzenia danych oraz korzystania z nich. Dane zebrane przy użyciu tej technologii są szyfrowane za pomocą nieodwracalnej jednokierunkowej funkcji (mieszanej). Dane są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających tę stronę.

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w przyszłości. Aby to zrobić, kliknij w ten LINK żeby uniemożliwić SalesViewer gromadzenie dalszych danych na tej stronie. W ten sposób na Twoim urządzeniu zostanie umieszczony plik cookies rezygnacji dla tej witryny. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć w ten link.

7. Informacje marketingowe przez email

Dane

Jeśli chcesz otrzymywać e-mailem informacje marketingowe oferowane na stronie internetowej, podaj nam adres e-mail, a także inne dane oraz informacje niezbędne do weryfikacji, że adres e-mail należy do Ciebie oraz wyraź zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez email. Używamy tych danych wyłącznie w celu przesyłania żądanych informacji oraz nie przekazujemy tych danych osobom trzecim.

Dane wprowadzone do odpowiedniego formularza rejestracji/kontaktu/zamówienia są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody (art. 6 § 1 lit. a RODO). Możesz odwołać Twoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz na korzystanie z adresu e-mail w celu przesyłania informacji marketingowych w dowolnym momencie, na przykład klikając link Anuluj subskrypcje w informacjach marketingowych. Zgodnie z prawem przetwarzanie danych dokonanych przed unieważnieniem nie ma wpływu na odwołanie.

Przechowujemy dane, które podałeś w celu otrzymania informacji marketingowych dopóki nie zrezygnujesz ze zgody. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innym celu.

8. Wtyczki oraz narzędzia

Echobot

Nie przetwarzamy tylko danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, ale także wykorzystujemy dane pozyskane podczas badania oraz od osób trzecich w celu uzupełnienia oraz potwierdzania. Zgodnie z art. 14 RODO, chcielibyśmy przekazać Tobie informacje na temat źródeł oraz kategorii danych, które wykorzystujemy do naszych badań oraz gromadzenia danych przez osoby trzecie. Podstawą prawną jest zasada „prawidłowości” zgodnie z art. 5 § 1 lit. d RODO oraz nasz uzasadniony interes w weryfikacji oraz aktualizacji naszych badań i gromadzenia danych przez osoby trzecie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Dane będą wykorzystywane do komunikacji marketingowej wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Główna siedziba: Echobot Media Technologies GmbH, Südendstr. 52, 76135 Karlsruhe, Germany
Dane oraz metody: Wyszukiwanie publicznych danych z wiadomości online, blogów, ze stron firm, z baz danych rejestrów oraz mediów społecznościowych kładących nacisk na tematy biznesowe.
Więcej informacji o ECHOBOT możesz znaleźć na https://www.echobot.de
Polityka prywatności: https://www.echobot.de/datenschutz

YouTube z rozszerzonym uwzględnieniem ochrony danych osobowych

Nasza strona korzysta z wtyczek platformy YouTube, która jest obsługiwana przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że YouTube nie przechowuje informacji o użytkownikach  tej strony zanim obejrzą film. Mimo tego, nie musi to oznaczać, że udostępnianie danych partnerom YouTube może zostać wykluczone w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych. Na przykład niezależnie czy obejrzałeś film YouTube zawsze nawiązuje połączenie z Google DoubleClick.

Jak tylko zaczniesz odtwarzać wideo YouTube na naszej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W związku z tym zostanie powiadomiony serwer YouTube, która z naszych stron została odwiedzona. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, podczas odwiedzania naszej strony, możesz podłączyć YouTube do bezpośredniego przydzielania wzorców przeglądania do swojego profilu. Masz opcję zapobiec temu poprzez wylogowanie się z konta na YouTube.

Ponadto po tym jak zaczniesz oglądać video, YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookies na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookies, YouTube będzie mógł uzyskać informację o odwiedzających tę stronę. Pośród innych rzeczy, te informacje będą używane przy generowaniu statystyk dotyczących wideo w celu poprawy jakości strony oraz zapobieganiu próbom oszustwa. Pliki cookie zostaną na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia.

W pewnych okolicznościach dodatkowe przetwarzanie transakcji danych może zostać uruchomione po rozpoczęciu odtwarzania video YouTube, co jest poza kontrolą użytkownika.

Korzystanie z YouTube opiera się prezentacji przez nas treści w zachęcający sposób. W nawiązaniu do art. 6 § 1 lit. f RODO, to przetwarzanie ma uzasadniony interes.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników przez YouTube można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Zestaw czcionek strony Google

Dla jednolitości czcionek ta strona używa czcionek internetowych dostarczonych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlała teksty oraz czcionki.

Kiedy wywołujesz witrynę naszej strony internetowej zawierającą wtyczkę, Twoja przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Google. Google jest poinformowany o tym, że nasza strona internetowa była dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek Google odbywa się w interesie jednolitej oraz atrakcyjnej prezentacji naszej strony. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowych czcionek.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

9. Media społecznościowe

Platformy mediów społecznościowych Facebook, Google Plus, Twitter oraz YouTube są określone jako hiperłącza. Te strony internetowe są dostępne po ich kliknięciu.