Poufna wymiana plików w inżynierii medycznej

Münchener Medizin Mechanik GmbH usprawnia współpracę zespołu projektowego z platformą PROOM do wymiany dokumentów i współpracy zewnętrznej.

Karlsruhe, 7 marca 2019.

Niemiecka firma inżynierii medycznej Münchener Medizin Mechanik GmbH postanowiła wdrożyć platformę PROOM do wymiany dokumentów i współpracy zewnętrznej. MMM jest pełnozakresowym dostawcą niestandardowych rozwiązań w zakresie sterylizacji i dezynfekcji dla szpitali, laboratoriów, dostawców usług przemysłowych i sektora przemysłowego. MMM Group jest globalnym graczem zatrudniającym około 1100 pracowników i od czasu założenia w 1954 r. jest jednym z wiodących dostawców systemów w dziedzinie opieki zdrowotnej. 

MMM wykorzystuje PROOM jako rozwiązanie SaaS do poufnej wymiany dokumentów i współpracy ze stronami zewnętrznymi. PROOM może być wdrażany zarówno lokalnie, jak i jako rozwiązanie SaaS. Jego wysoka dostępność oraz minimalny czas i wysiłek związany z wewnętrznym działem IT przechyliły szalę na korzyść rozwiązania chmurowego. Wykorzystując centrum platformy, firma odnotowała znaczną poprawę jakości procesów współpracy przy projektach, szczególnie jeśli chodzi o wydajną i poufną wymianę dokumentów. Przed wprowadzeniem wirtualnej platformy wymiany do współpracy przy projektach zespoły projektowe firmy korzystały już z rozwiązania chmury udostępniania plików w celu wymiany danych i dokumentów. Nie pozwoliło im ono jednak na przypisanie szczegółowych uprawnień.

Celem MMM było zapewnienie jak największej liczby różnych pracowników i stron zewnętrznych z centralnej platformy i spójnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu dostępu stron zewnętrznych do dokumentów wewnętrznych i bez ograniczania dostępu pracowników MMM do informacji firmy. PROOM robi dokładnie to, oferując wirtualne pokoje projektowe, które umożliwiają użytkownikom wymianę, edycję i wersję dokumentów. Zapobiega to powtórnemu zgadywaniu, która wersja jest najnowsza i utrzymuje wszystkich w pętli w związku z otwartymi pytaniami. „Kiedy zaczynasz z przejrzystą strukturą do tworzenia pokoi, folderów i uprawnień, PROOM jest po prostu idealny do pracy”, wyjaśnia Thomas Weinberg (IT, Münchener Medizin Mechanik GmbH). „Wartość dodana tego rozwiązania polega na posiadaniu jednej platformy dla wszystkich plików potrzebnych do współpracy zewnętrznej bez konieczności radzenia sobie z problemami z uprawnieniami. Kiedyś musieliśmy przechowywać dane w osobnych lokalizacjach, aby nie dać każdemu użytkownikowi dostępu do wszystkiego”.

Początkowo PROOM był przeznaczony tylko dla jednego działu, który regularnie wymienia dokumenty z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi i szukał niezawodnej struktury uprawnień. System okazał się jednak takim sukcesem w tak krótkim czasie, że został wdrożony również dla innych działów. Akceptacja PROOM wśród użytkowników biznesowych i działu IT jest wysoka. Łatwość konserwacji oszczędza działowi IT dużo czasu i wysiłku.

Wykorzystanie wirtualnych pokoi projektowych w PROOM do efektywnej współpracy i kontroli wymiany dokumentów