Versie / Revisie

3D CAD-systeemBetrouwbaar werken met referenties, versies en varianten

De ontwikkeling van CAD-technologie is niet meer te stuiten. Oudere softwarepakketten die nog op basis van 2D-technologie functioneren, hebben nagenoeg volledig plaatsgemaakt voor 3D CAD-systemen. Dit komt niet alleen doordat 3D CAD extra dimensies biedt en gegevens door ruimtelijke waarneming begrijpelijker maakt. 3D CAD [...]

verder lezen

ProductstructurenProductstructuren creëren samenhang tussen informatie

Met DMStec kunnen productiebedrijven alle productinformatie in overeenstemming met de structuur van het product opslaan en documenten gedurende het hele proces adequaat beheren en beheersen. Informatie over de structuur van componenten ontstaat normaal gesproken tijdens het ontwikkelproces en wordt daarna door de productie- en [...]

verder lezen

Verschillende weergaves van documentenVerschillende weergaves per afdeling of rol

Het is niet altijd doelmatig of effectief om iedereen toegang te geven tot alle informatie. Afdelingen of verantwoordelijken willen alleen informatie zien die relevant is voor hun eigen werk. En die is zeer verschillend. Productontwikkeling, orderverwerking, technische inkoop en service, maar ook het ondernemingsbestuur hebben [...]

verder lezen