CAD Data Management

Sinds er met CAD-systemen als AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge en Solidworks op de computer technische tekeningen worden gemaakt, bestaat de noodzaak om deze tekeningen en alle hieraan gerelateerde informatie elektronisch te beheren. Veel CAD-systemen beschikken echter over niet meer dan rudimentaire functies voor het opslaan en opvragen van deze CAD-gegevens. Zo kan de CAD-ontwerper weliswaar het tekeningnummer, de naam van het onderdeel, de wijzigingsstatus en het materiaalnummer in een database opslaan en deze gegevens voor onderzoeksdoeleinden of voor wijzigingen opvragen, maar om een product te beschrijven is meer nodig dan alleen de mechanische tekening.

Andere relevante informatiedragers zijn mechatronische componenten, software (die een steeds groter aandeel van een product uitmaakt), gebruiksaanwijzingen en andere begeleidende documenten. Een kernfunctie van CAD Data Management is om deze kennis aan het hele bedrijf beschikbaar te stellen, maar dat is alleen op een effectieve manier mogelijk met end-to-end artikel- en onderdelenbeheer.

2.1 Informatie gestructureerd bewarenProductinformatie voor het hele bedrijf en voor alle systemen beschikbaar en bruikbaar maken

CAD-gegevens omvatten naast CAD-modellen, tekeningen en stuklijsten ook hieraan gerelateerde informatie, zoals specificaties, calculaties, productiegegevens (NC-programma’s), werkplanningen en montage-instructies. Bij CAD Data Management gaat het erom dat al deze gegevens georganiseerd en gestructureerd – en dus niet gewoon in een mappenstructuur – worden opgeslagen. Alleen zo kunnen technisch complexe producten efficiënt worden beheerd en met een korte time-to-market worden aangeboden. Alle kennis over een product en zijn ontwerp ligt vast in CAD-modellen en in hieraan gerelateerde informatie en moet door het hele bedrijf geraadpleegd en gebruikt kunnen worden.

CAD Data Management zoals het hoort:

Van elk onderdeel is bekend waartoe het dient en hoe het in de onderneming wordt gebruikt. Engineers werken altijd met up-to-date informatie die binnen enkele seconden kan worden opgevraagd. CAD-gegevens worden niet per ongeluk overschreven. Er bestaat volledige duidelijkheid over wie er met welke gegevens werkt.Toenemende eisen aan CAD Data Management

Veel bedrijven werken nog steeds met platte gegevenshiërarchieën en hebben nog geen processen in place om artikelen en onderdelen end-to-end te beheren. Hun werkwijze stamt nog uit het 2D CAD-tijdperk en is daardoor weliswaar vertrouwd, maar vaak ook inefficiënt, tijdrovend en beperkt qua mogelijkheden.

Immers, is het aantal systemen dat productgerelateerde informatie genereert, toegenomen en daarmee ook de hoeveelheid taken die in het kader van CAD Data Management moeten worden uitgevoerd. MCAD, ECAD, besturingssystemen van machines en het hele Office-pakket produceren aan de lopende band data die steeds omvangrijker en heterogener wordt. Het is complex om deze gegevens te beheren, omdat ze gedurende de totale productlevenscyclus bekeken moeten kunnen worden.

Bedrijven hebben daarom behoefte aan end-to-end digitalisering. Informatie in CAD-datamanagementsystemen moet toegankelijk worden gemaakt en voor verdere bewerking beschikbaar worden gesteld, zodat andere systemen deze zonder menselijke interactie onmiddellijk kunnen gebruiken. Tegenwoordig moeten alle bedrijven, ongeacht grootte of branche, over deze aspecten van de digitalisering nadenken.

Een modern CAD Data Management-systeem heeft tot taak om alle informatie die nodig is om een product te beschrijven aan elkaar te koppelen. Het legt verbanden tussen kennis en verstrekt informatie zonder manueel werk. Dit vermindert het aantal fouten, bespaart tijd en vereenvoudigt het werken met productgegevens.

Een engineer die vandaag een tekening opslaat, deze indexeert en er een stuklijst bij maakt, past al geen CAD Data Management in de strikte, historische zin meer toe (want dat is in principe niet meer dan een tekening opslaan met referenties naar het onderdeel), maar is al bij de volgende stap op het evolutionaire pad van PLM in het bedrijf, namelijk productdatamanagement (PDM-systeem). In deze stap worden tekeningen, documenten en stuklijsten aan elkaar gekoppeld en op hun beurt weer via een bidirectionele interface met ERP-data gecombineerd.

Vanuit dit oogpunt is het zinvol een CAD Data Management-systeem te kiezen, waarmee standaard referenties en relaties kunnen worden toegevoegd en artikelen en onderdelen kunnen worden beheerd. Of beter nog: meteen voor een PDM-systeem te gaan. PRO.FILE is een modulaire PDM/PLM-software. Door over te stappen naar een digitaal platform voorkomt een bedrijf dat het een oplossing implementeert die niet aan de eigen behoeftes voldoet of die te complex en te duur is. In plaats daarvan kiest het een CAD Data Management-systeem dat op het platform wordt aangeboden en configureert het dit conform de actuele eisen en wensen. Veranderen deze na verloop van tijd, dan kiest het bedrijf gewoon een aantal nieuwe functies voor PDM en PLM en voegt deze eenvoudig toe. Een modern CAD Data Management-systeem moet altijd een handige, flexibele tool zijn – nooit een hindernis.

2.2 Multi-CADMechatronica wordt belangrijker dan ooit

Engineers werken tegenwoordig niet meer met één CAD-systeem, maar gebruiken – onder andere op verzoek van klanten – meerdere softwareprogramma’s van verschillende aanbieders. CAD Data Management-systemen moeten daarom multi-CAD-oplossingen zijn die zowel MCAD als ECAD ondersteunen. PRO.FILE kan bijvoorbeeld worden geïntegreerd met meer dan 30 CAD-systemen voor mechanisch, elektrotechnisch en elektronisch ontwerp, zoals AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge en Solidworks. Het resultaat is een overkoepelend systeem, waarin alle productgegevens gemeenschappelijk worden beheerd. Zonder een dergelijke totaaloplossing is mechatronica tegenwoordig ondenkbaar. De nadruk moet op integraal productgegevensbeheer liggen. Het beheer van mechanische CAD-gegevens alleen is niet langer voldoende.Zes redenen om multi-CAD-gegevens met een PDM-systeem te beheren

 1. Gegevens worden veilig bewaard en zijn gecontroleerd toegankelijk.
 2. Onderdelen en modules kunnen worden opgevraagd en hergebruikt.
 3. Wijzigingen worden transparant opgeslagen; iedereen werkt met de nieuwste versies.
 4. CAD-gegevens zijn beschikbaar voor andere afdelingen.
 5. Stuklijsten en basisgegevens van artikelen zijn automatisch beschikbaar voor planning, inkoop en productie (ERP-integratie).
 6. Vereenvoudigd beheer van productvarianten

2.3 3D CAD-systeemBetrouwbaar werken met referenties, versies en varianten

De ontwikkeling van CAD-technologie is niet meer te stuiten. Oudere softwarepakketten die nog op basis van 2D-technologie functioneren, hebben nagenoeg volledig plaatsgemaakt voor 3D CAD-systemen. Dit komt niet alleen doordat 3D CAD extra dimensies biedt en gegevens door ruimtelijke waarneming begrijpelijker maakt. 3D CAD betekent ook dat je met referenties heterogene CAD-gegevens aan elkaar kunt koppelen. Als het CAD-model verandert, moet dit ook in de tekening zichtbaar zijn. En als er in het CAD-systeem een ander materiaal wordt gekozen, dan moet dit automatisch ook in het beheersysteem worden gewijzigd. Door de evolutie van PLM in bedrijven moet CAD Data Management aan veel zwaardere eisen voldoen. De uitdaging is om processen en informatie end-to-end aan elkaar te koppelen. Deze informatiebrug is noodzakelijk om overal en altijd toegang te hebben tot informatie over een product – vanaf het allereerste idee tot aan het kant-en-klare eindproduct.

3D CAD is de standaard binnen productontwikkeling

Engineers maken standaard gebruik van 3D CAD-systemen om nieuwe producten te ontwikkelen en te beheren. 3D-modellen worden gekenmerkt door zeer complexe datastructuren. CAD-structuren (onderdelen en modules) en verwijzingen naar externe documenten moeten worden onderhouden. Bovendien is bescherming van de gegevens vereist. Niet-gestructureerde mappensystemen zijn hiervoor niet meer geschikt. Productontwikkelprocessen en 3D CAD-systemen worden door PDM/PLM-systemen met elkaar verbonden. Hierdoor kan het noodzakelijke potentieel om versneld en op het hoogste kwaliteitsniveau producten aan te bieden, efficiënt worden geactiveerd.Functionele aspecten van PDM/PLM bij CAD Data Management

 • CAD-gegevens zijn beschikbaar in een beveiligde opslagruimte.
 • Alle referenties tussen CAD-modellen worden bewaakt en op consistentie gecontroleerd door versie- en variantbeheer.
 • Externe modules worden niet aangetast, wanneer afzonderlijke componenten worden gewijzigd of gewist.
 • Onderdelenfamilies kunnen worden geparametriseerd en gestructureerd.
 • Er kunnen where-used-lijsten en stuklijsten in verschillende formaten worden gegenereerd.
 • In de vooraf gedefinieerde productkenmerken van het PDM-systeem worden geometrische parameters uit het CAD-systeem aangeboden.

Voordelen van PDM/PLM binnen CAD Data Management (bijv. AutoCAD, Autodesk Inventor, Creo, Solid Edge en Solidworks)

 • Transparantie door versie- en variantbeheer
 • Beheersen en bewaken van informatie uit verschillende CAD-systemen of NC-programma’s, werkplanningen en neutrale tekeningen
 • Betrouwbaarheid door vrijgaveprocessen en veranderingsmanagement
 • Parallel werken en simultaan engineeren met de meest actuele gegevens