• 3. januari 2018

Interview met Raimund Schlotmann, CEO van PROCAD GmbH & Co. KG, in het vaktijdschrift konstruktionspraxis van Vogel Business Media 

Hoe hangen PLM en Industrie 4.0 volgens u samen?

Het antwoord is simpel. PLM is één van de voorwaarden voor digitalisering in de maakindustrie. Door de digitalisering van producten wordt het aandeel elektronische onderdelen en softwarecomponenten steeds groter. Dit maakt het noodzakelijk om de afhankelijkheden tussen ontwikkelafdelingen vast te leggen met behulp van end-to-end productgegevensbeheer. Het digitaliseren van producten betekent dus automatisch het digitaliseren van alle productgegevens gedurende de totale levenscyclus. Door diensten als predictive maintenance neemt de hoeveelheid gegevens zelfs nog verder toe. De kern van PDM- en PLM-oplossingen is het beheer van productgegevens en dat is wederom één van de voorwaarden voor digitalisering in de maakindustrie. Veel bedrijven houden zich hiermee nog veel te weinig bezig. Documenten zoals servicerapporten zijn vaak nog niet in het productgegevensbeheerproces geïntegreerd. In plaats van één end-to-end Product Data Backbone worden gegevens nog steeds onafhankelijk van elkaar op verschillende locaties opgeslagen.

Product Data Backbone – wat bedoelt u daarmee precies?

Een Product Data Backbone is een centraal punt waar alle productgegevens en documenten in digitale vorm worden gebundeld en met elkaar worden verbonden. Documenten in kasten, hardcopy’s en bestanden op computers van afzonderlijke medewerkers kunnen nooit onderdeel van een volledig gedigitaliseerd proces worden. Ook het opslaan van project- en orderdocumenten in de mappenstructuur van Microsoft is geen digitaal proces, omdat er tussen de opgeslagen documenten geen digitale relatie bestaat. De Product Data Backbone vormt de ruggengraat voor het digitaal beheren van productinformatie binnen een onderneming.

Om welke data uit welke bronnen gaat het?

Tot de productgegevens behoren in ieder geval gegevens uit M-CAD, elektro-CAD en elektronica-CAD evenals de productsoftware zelf. Maar ook Office-documenten en systemen als ERP, CRM en supportsystemen bevatten relevante informatie over producten die in de Product Data Backbone moeten worden gebundeld. Essentieel hierbij is dat de technische structuur van een machine of installatie het uitgangspunt vormt (afbeelding 1). Alle documenten die bij een product horen worden aan deze machinestructuur gekoppeld. Naast de CAD-bestanden zijn dit bijvoorbeeld specificaties, contracten, orderdocumenten, correspondentie met de klant, gegevensbladen en bestelbevestigingen of leveringsbewijzen van inkooponderdelen (afbeelding 1). En als we het over leveringsbewijzen of facturen hebben dan bevinden we ons al in het domein van ERP. De integratie van ERP en PLM speelt voor de digitalisering dus een centrale rol: masterdata van artikelen, stuklijsten of CAD-documenten moeten automatisch tussen beide systemen en in beide richtingen worden gesynchroniseerd.

Kunt u uw these met een aantal voorbeelden toelichten?

Ik denk daarbij aan de vele klanten van PROCAD die onze PLM-oplossing PRO.FILE gebruiken voor het beheren van hun productgegevens en documenten en die deze tegelijkertijd in hun EPR-systeem hebben geïntegreerd. Eén van deze ondernemingen is 2G Energy, een Duitse fabrikant van warmtekrachtkoppelingcentrales. In eerste instantie wilde de onderneming productdatamanagement en documentbeheer introduceren om een reserveonderdelencatalogus te kunnen genereren. Het werd echter al snel duidelijk dat dit zonder productstructuren op basis van CAD-modellen niet mogelijk is. Daarom werd er voor de integratie van CAD, PDM en ERP gekozen. Reserveonderdelen moeten immers overeenstemmen met de echte stuklijsten en met de complete productstructuur. Hierdoor kreeg de productstructuur opeens een centrale betekenis. Het is tegenwoordig niet meer voldoende dat een servicemonteur met een reserveonderdeel naar de klant gaat, zijn werkzaamheden laat bevestigen met een servicebon en vervolgens weer vertrekt. Een goede en efficiënte service vereist dat het volledige proces met alle bijbehorende documenten digitaal wordt beheerst en gedocumenteerd.

Welke voordelen biedt end-to-end productgegevensbeheer nu in de machine- en installatiebouw?

Het belangrijkste doel is de digitalisering van processen. Dat geldt voor ontwikkeling, ordermanagement, contractbeheer en klantenservice. End-to-end productdatamanagement zorgt ervoor dat informatie sneller wordt gevonden. Gegevens worden niet meer op meerdere plaatsen vastgelegd. Een ander voordeel is dat ongeldige of verouderde databestanden worden vermeden, waardoor productiefouten of procesonderbrekingen worden voorkomen. Ook de vereenvoudiging van onpopulaire routinewerkzaamheden en taken die weinig toegevoegde waarde bieden, beschouw ik als een voordeel. Maar laten we het nog even over 2G Energy hebben. Een onderhoudsingenieur van deze onderneming weet bij het verhelpen van een storing precies om welke machine het gaat. Hij heeft toegang tot alle documenten die betrekking hebben op deze machine. Dit betekent dat hij doorgaans met het juiste reserveonderdeel naar de klant rijdt, waardoor kosten worden gereduceerd. Het spreekt voor zich dat dit tot een betere klantenservice en meer klanttevredenheid leidt – het belangrijkste is immers om een uitgevallen warmtekrachtcentrale zo snel mogelijk weer aan de gang te krijgen.

Welke oplossingen biedt PROCAD voor end-to-end-dataopslag?

Ons productportfolio omvat de Product- and Document Lifecycle Management-oplossing PRO.FILE voor het beheren van alle gegevens en documenten in de productlevenscyclus, de add-on PRO.CEED voor het beheersen en automatiseren van doorlopende PLM- en digitaliseringsprocessen en het samenwerkingsplatform PROOM voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen interne en externe partners in ontwikkelprojecten.

Wat maakt de oplossing van PROCAD zo krachtig?

Bij ons draait niet alles om techniek en software. Het is vooral onze ervaring die ons helpt om de uitdagingen die met digitalisering gepaard gaan succesvol aan te gaan. PROCAD heeft al bij meer dan 600 bedrijven in de machine- en installatiebouw, de investeringsgoederensector en de nutssector samen met de klant zulke oplossingen geïmplementeerd. Eén van de belangrijkste voordelen van onze producten is dat de klant zijn systemen zelf kan aanpassen. Dit gaat heel eenvoudig via configuratie en vereist geen complexe programmering meer. En dat is precies waar het bij digitalisering resp. Industrie 4.0 om draait – flexibiliteit en de mogelijkheid om zich steeds weer aan nieuwe omstandigheden te kunnen aanpassen.

Afbeelding 1
Integratie van PLM en DMS: een onderhoudstechnicus kan zien waar een machinecomponent zich bevindt en aan welke component reparaties zijn uitgevoerd.

Raimund Schlotmann, CEO van PROCAD GmbH & Co. KG