• 29. oktober 2021

Een van de grootste uitdagingen bij een PLM-project is het realiseren van de automatische gegevensuitwisseling tussen CAD-, PDM- en ERP-systemen.

Best practices voor de integratie van CAD, PDM/ PLM en ERP

In deze online cursus ervaart u hoe u de samenwerking tussen ontwikkelteams enerzijds en tussen planning, productie en verkoop anderzijds aanzienlijk kunt verbeteren.

Concreet betekent dit voor u dat masterdata van objecten en materiaalfacturen automatisch worden gesynchroniseerd. Dit bespaart tijd en leidt tot minder fouten.

Wij beantwoorden al uw vragen!

•    Welk systeem is leidend: CAD of ERP?
•    Welke gegevens worden er uitgewisseld?
•    Welke technologie wordt er gebruikt om flexibele interfaces te waarborgen?
•    Is een investering in een dergelijke interface rendabel? Wat is de ROI?
•    Praktijkvoorbeelden van onze klanten uit de machine- en installatiebouw.


Register now

Datum: 03 december 2021
Tijd: 09.00 am CET

Taal: Nederlands