• 5. mei 2015

Essentieel voor het succes van een project is de manier waarop een onderneming technische documenten uitwisselt met externe ontwerp- en ontwikkelingspartners. Meestal gaat het om grote technische bestanden die vaak worden gewijzigd en die voortdurend moeten worden uitgewisseld tussen alle betrokkenen. Bijvoorbeeld CAD-modellen, tekeningen en changeorders.

Standaard gegevensoverdrachtsystemen als e-mail en FTP hebben een aantal nadelen: e-mail is niet veilig en niet geschikt voor het versturen van grote bestanden. Met FTP verliezen ondernemingen snel het overzicht over de verschillende bestandsversies. Bovendien worden activiteiten maar beperkt gelogd.

Cloudgebaseerde gegevensuitwisselingsplatforms vormen het alternatief bij uitstek voor een gecontroleerde samenwerking.

  • Communicatie en overdracht van documenten in real-time.
  • Documenten worden vanaf één locatie uitgewisseld, waardoor dubbele versies worden voorkomen.
  • Iedereen heeft altijd toegang tot de laatste versie.
  • Om informatie te beschermen, wordt de toegang gecontroleerd en wordt er bijgehouden wie wat waar en wanneer wijzigt.