• 8. juli 2019

PRO.FILE verbetert product- en projectmanagement bij Nijhuis Water Technology met gecentraliseerde projectgegevens.

Karlsruhe, 8 juli 2019. De wereldwijd toenemende waterschaarste heeft bij waterbeheerbedrijven niet tot minder werk geleid. Wanneer een groot deel van uw 250 specialisten net zoals bij Nijhuis Water Technology in het buitenland is gestationeerd, hebt u een goed doordacht projectmanagement nodig. Projectgegevens moeten gestructureerd worden beheerd voor een efficiënte productie van machines op maat met liefst zoveel mogelijk standaardproducten. PDM/PLM-software gekoppeld aan een op projectmanagement gericht ERP-systeem biedt hierbij ondersteuning. Nijhuis heeft het PDM/PLM-systeem PRO.FILE van PROCAD met de ERP-software Trimergo geïntegreerd.

Om standaardmodules beschikbaar te stellen die telkens opnieuw kunnen worden gebruikt, moeten gegevens gestructureerd worden bewaard en beveiligd. In de praktijk blijkt echter dat ingenieurs hun gegevens vaak ieder op hun eigen stukje server hebben staan. Ook bevatten documenten soms tegenstrijdige informatie. Wanneer niet duidelijk is welk document de meest actuele versie is en wie wat heeft goedgekeurd, moet je bij elk project weer van voren af aan beginnen.

In PRO.FILE kan worden vastgelegd welke producten de basisbehoeften vervullen. Samen met de kennis van medewerkers en gegevens uit de berekeningstools ontwikkelt de PDM/PLM-software zich tot de centrale Product Data Backbone van het bedrijf. De gebruikers beschikken nu over een exact overzicht van de opbouw van elk product en kunnen met opties en add-ons maatwerkproducten samenstellen uit standaardmodules. Ook de serviceafdeling heeft hiervan profijt, want wie exact weet wat in welk project is geleverd, kan klanten nog sneller bedienen.

Met PLM naar ‘guided selling’

Bij Nijhuis is PRO.FILE aan het bedrijfsportaal gekoppeld, waar gebruikers via een PDF-viewer specificaties, tekeningen en stuklijsten kunnen opvragen en projecten kunnen configureren met basismodules, opties en add-ons. Gegevens over de logistiek, de prijs en de benodigde tijd tot aan de levering zijn snel inzichtelijk. Hierdoor wordt ‘guided selling’ en een verkorte time-to-market van projecten mogelijk. Tegelijkertijd functioneert de PDM/PLM-software als technisch documentmanagementsysteem (DMStec-systeem). Zo kan steeds voor elk projectdocument worden nagegaan wat de status en het revisienummer is en of het goedgekeurd is.