• 16. april 2015

Actuele en consistente mastergegevens van objecten zijn essentieel om processen efficiënt te laten verlopen en bedrijfsprocessen te evalueren. Beter onderdelenbeheer betekent ook integratie van CAD, PDM en ERP voor een transparanter beheer van productgegevens.

Wetenschappelijk onderzoek en ervaring stemmen grotendeels overeen als het om hergebruik van onderdelen gaat: ondernemingen beschikken over veel dubbele eigen en ingekochte onderdelen. Ongeveer 10 tot 15% van alle onderdelen – en de hiermee verbonden kosten – kunnen met systematisch onderdelenbeheer komen te vervallen.

PLM-oplossingen helpen ondernemingen bij het systematisch hergebruiken van onderdelen en componenten door

  • duidelijke overzichten van alle onderdelen en componenten en de manier waarop ze worden gebruikt.
  • categorieën met voorgedefinieerde kenmerken volgens DIN 4000 en de integratie van eCl@ss.
  • extra zoekfuncties voor het snel ophalen van onderdelen en ingekochte onderdelen.
  • geometrische zoekfuncties om identieke onderdelen te identificeren.
  • uniforme terminologie ongeacht geografische afstanden en taalverschillen.

Naast het verstrekken van gegevens ondersteunen PLM-oplossingen ook ontwikkelingsprocessen en het hergebruik van onderdelen.