• 9. juni 2017

Met de introductie van PRO.FILE 8.6 lanceerde PROCAD onlangs tevens haar nieuwe PLM-oplossing PRO.CEED. De PLM Best Practice Application Packages zijn speciaal ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf. PRO.CEED vormt een uitbreiding op PRO.FILE en ondersteunt PLM-processen en -projecten met behulp van kant-en-klare bestpractice-applicatiepakketten. De voorgeconfigureerde bestpractice-processen helpen klanten om eenvoudig en snel PLM-scenario’s te implenteren.

Met PRO.CEED heeft PROCAD opnieuw een totaalproduct voor het middenbedrijf geïntroduceerd, waarmee kleinere bedrijven hun IT-processen kunnen optimaliseren. Till Pleyer, Hoofd Marketing bij PROCAD: “Met PRO.CEED profiteren onze klanten aan het begin van hun projecten meteen van kant-en-klaar inzetbare bestpractice-pakketten. De PRO.CEED Application Packages zijn een concreet resultaat van de ervaring van PROCAD uit meer dan 1000 succesvolle klantprojecten.”

Individueel procesadvies vs. bestpractice-benadering
Bij middelgrote machine- en installatiebouwbedrijven mogen softwaregestuurde PLM-processen geen doel op zichzelf zijn. Elk bedrijf moet zichzelf de volgende centrale vraag stellen: “Wanneer is het automatiseren van PLM-processen – zowel vanuit organisatorisch alsook vanuit commercieel perspectief – zinvol? Het best identificeren bedrijven eerst welke PLM-processen het meest geschikt zijn en kiezen zij daarna voor kant-en-klare softwaregestuurde bestpractice-processen. Met de voorgeconfigureerde PLM-applicatiepakketten in PRO.CEED volgt PROCAD exact deze aanpak. Consulting blijft beperkt tot het ondersteunen van de klant bij het in kaart brengen van zijn behoeften en het hierop aanpassen van de bestaande bestpractice-processen.

De eerste twee applicatiepakketten zijn inclusief
PRO.CEED wordt geleverd met de eerste twee applicatiepakketten “Change Management” en “Controlling Engineering Projects and Documents”.

Change Order Management
Om wijzigingen in productontwikkelingsprocessen beter te kunnen beheren, moet een PLM-systeem over een changeorderproces beschikken dat productgegevens, documenten en taakmanagement integreert. PRO.CEED “Change Order Management” is hiervoor de oplossing bij uitstek. Het genereert automatisch documenten, structureert de besluitvorming en geeft ondernemingen een volledig inzicht in planningen en kosten. PRO.CEED vormt de cockpit voor het beheersen van alle productgegevens, documenten en procesinformatie. Een geïntegreerd escalatiemodel maakt het mogelijk om afwijkingen van de planning te identificeren en te corrigeren. De change order status is onmiddellijk zichtbaar op het dashboard. Het documenteren van de wijziging en het genereren van een impactmatrix (om de impact van de wijziging te bepalen) verloopt deels automatisch. Zo kunnen de werkelijke kosten van een wijziging eenvoudig worden bepaald.

Controlling Engineering Projects and Documents
Om projecten op tijd en binnen het budget te kunnen voltooien, moeten ze in één enkel systeem worden gepland en beheerst en aan de bijbehorende documentsturingsprocessen worden gekoppeld. Het PRO.CEED applicatiepakket “Controlling Engineering Project and Documents” waarborgt dat gegevens centraal worden opgeslagen, zodat ondernemingen hun project, productgegevens en documenten kunnen coördineren. Het applicatiepakket integreert projectplanning en -beheer met documentsturingsprocessen. Dit vermindert de verwerkingstijd en voorkomt dat er fouten ontstaan bij parallel lopende projecten. Een dashboard biedt de gebruiker met één druk op de knop inzicht in de status van zijn project.

Welke nieuwe mogelijkheden biedt PRO.FILE 8.6 nog meer?
Naast de lancering van PRO.CEED heeft PRO.FILE 8.6 nog een aantal nieuwe functies, zoals de encryptietechnologie BoxCryptor. Na de vele schrikbarende berichten over massasurveillance is de bescherming van gegevens nog belangrijker geworden. BoxCryptor is gebaseerd op Duitse technologie en maakt het mogelijk om gegevens versleuteld op te slaan in PRO.FILE. De encryptie vindt plaats aan de clientzijde, waardoor gebruikers de volledige controle over hun gegevens behouden. Verder is de integratie met PROOM verbeterd voor een betere ondersteuning van Collaborative PLM. Met de geïntegreerde ribbon kunnen bestanden veilig vanuit PRO.FILE naar externe partners worden gestuurd en op een later tijdstip weer terug worden opgeslagen.